کاربر admin

عضو برای:
51 سال
نوع:
سوپرادمین
دسترسی‌های خاص:
امتیازدهی به پرسش‌ها
امتیازدهی به پاسخ‌ها
کاهش امتیاز ارسال‌ها
تغییر شاخه‌ی همه‌ی پرسش‌ها
ویرایش همه‌ی پرسش‌ها
ویرایش همه‌ی پاسخ‌ها
ویرایش همه‌ی دیدگاه‌ها
ویرایش ارسال به صورت مخفی
بستن همه‌ی پرسش‌ها
انتخاب پاسخ برای همه‌ی پرسش‌ها
دیدن IP های ارسال‌های بی‌نام
نمایش این که چه کسی رای داده یا پرچم زده است
تایید یا رد ارسال‌ها
نمایش یا مخفی کردن همه‌ی ارسال‌ها
حذف ارسال‌های مخفی
نمایش صفحه‌ی بهترین کاربران
امتیاز به دیدگاه
[profile/permit_close_poll]
[profile/permit_delete_poll]
نمایش ویرایش‌های قفل شده
ساخت امضای شخصی
ویرایش همه‌ی امضاها
پاسخ‌های ویکی شده
نام کامل:
مکان:
وب‌سایت:
درباره:

فعالیت توسط admin

امتیاز:
15 امتیاز (رتبه #1)
دیدگاه‌ها:
2
امتیاز روی:
0 پرسش, 0 پاسخ
اعطا کرده:
0 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز
دریافت کرده:
0 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز

Signature

این امضای ادمین است
...